top of page

 


 השירות שלנו כולל 


- מודל מצליח לשיפור רווחיות הקבלנים.
- ליווי אישי ומסור לרוכשים עד למסירת הבית תוך כדי שקיפות מלאה.
- יצירת שיתוף פעולה חיובי בין הקבלן לרוכשים ושמירה על יעילות  כלכלית
   ולוחות זמנים מדויקים.   

- גביית הכספים והתנהלות מול הרוכשים עד סגירת חשבון חיובים או זיכויים.
- ארגון ופתיחת הפרויקט והנפקת תכניות מפורטות לביצוע + תמחור.
- ניהול מערך סטאטוס הפרויקט לאורך כל הפרויקט ופיקוח עליון (במידת               הצורך) על ביצוע העבודה באתר הבניה.
- והכי חשוב גמישות תפעולית, זמינות גבוהה ומתן שירות אדיב ומקצועי.

bottom of page